🟩تقدیم به یاوران و پیشکسوتان همیشه پایدار

دو‌شنبه 03 مرداد 1401
بازدید: 348 بار

افتخار دیروز، مدیون مردان وزنانی است که روزگاری با جامه کار بر تن، پایه های اقتصاد، صنعت و فرهنگ سرزمینمان را بر پایه تلاش های خود، استوار کرده و تداومش را بر دوش جوانان نهادند تا این سیر تکامل، بر پایه عشق به میهنمان، همچنان بر دوش مردمان این نسل، به نسل های آینده به امانت سپرده شود.
♦️مردان پیشکسوت نیروگاه شهید رجایی نیز روزگاری نه چندان دور، به پشتوانه همراهی وهمدلی همسران، فرزندان و خانواده ها، تداوم چرخش چرخ تولید برق راباپایداری غرش توربین های خود، تضمین نمودند تا در سایه امن تولید برق در نیروگاه، اقتصاد و فرهنگ و امنیت کشورمان، رونق و بهبود یابد.
♦️امروز اگرچه آن جوانان پرهمت دیروز و پیشکسوتان با تجربه امروز، جامه پرافتخار بازنشستگی بر تن کرده و از فعالیت در نیروگاه شهید رجایی فاصله گرفته اند،اما خاطرشان با حضور جوانان پرشور امروز،آسوده از تداوم مسیرشان است
♦️بی تردیدتصاویر یکایک شما پیشکسوتان گران قدر، بافعالیت های درخشانتان بر ذهنمان نقش بسته است انشالله همواره سلامت وموفق باشید
🔷️روابط عمومی نیروگاه شهید رجایی