آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

افزایش آمادگی تولید نیروگاه شهید رجایی در سال 1401

آمادگی تولید نیروگاه شهید رجایی قزوین در سیصد و شصت و پنج روز سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان یک درصد رشد داشته است. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ابوالفضل موتابها مدیر عامل این شرکت در تشریح بهبود

ادامه مطلب

در ادامه تعمیرات واحدهای نیروگاه شهید رجایی قزوین انجام شد:

خروج واحد شماره 3گازی سیکل ترکیبی از مدار تولید واحد شماره 3 گازی  سیکل ترکیبی  نیروگاه شهید رجایی برای انجام تعمیرات بازدید 🔹محفظه احتراق  از شبکه سراسری تولید، خارج شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، بهمن غنوی معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه

ادامه مطلب

با حضور نمایندگان شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی انجام شد:

همدردی با خانواده های دوتن ازهمکاران تازه درگذشته نیروگاه شهیدرجایی همدری با خانواده های دوتن از همکاران پرتلاش نیروگاه شهیدرجایی باحضور نمایندگان شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی  ومدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی انجام شد.   به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی،دکتر عبدلی به همراه مشاور

ادامه مطلب