🟢تصویربرداری عکاس خبرگزاری فارس ازتعمیرات واحدهای نیروگاه شهید رجایی

چهار‌شنبه 11 اسفند 1400
بازدید: 312 بار

فرآیند تعمیراتی در واحد های نیروگاه شهید رجایی از سوی عکاس خبرگزاری فارس به تصویر کشیده شد.
✍️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، عکاس خبرگزاری فارس با حضور در نیروگاه شهید رجایی و با تهیه گزارشی از فرآیند تعمیرات واحدهای این نیروگاه عکس تهیه نمود.
🔷️عکاس خبرگزاری فارس برای تهیه تصاویر، در واحد شماره 3 نیروگاه بخارو همچنین واحد شماره 6و3 گازی این نیروگاه حضور یافته و از فرایند تعمیرات در واحدهای نیروگاه شهید رجایی جهت معرفی بیشتر به همشهریان برای رعایت الگوی مصرف بهینه انرژی به تصویر کشید.