🔶آمادگی کامل نیروگاه شهیدرجایی برای تولید انرژِی الکتریکی در پیک تابستان

شنبه 04 تیر 1401
بازدید: 280 بار

✍️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولیدبرق شهیدرجایی، در این دیدار با اشاره به ضرورت مدیریت صحیح مصرف انرژی برای عبور موفقیت آمیز از پیک تابستان۱۴۰۱، بر استفاده از ظرفیت رسانه های جمعی در ارائه الگوهای مناسب مصرف انرژی الکتریکی تاکید شد.