کاهش 50 درصدی استفاده از تجهیزات روشنایی در نیروگاه شهید رجایی

پنجشنبه 20 مرداد 1401
بازدید: 214 بار

در 4 ماهه امسال، میزان استفاده از تجهیزات روشنایی در نیروگاه شهید رجایی ، نسبت به سال گذشته 50 درصد کاهش یافته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی شرکت با بیان ضرورت مدیریت صحیح مصرف انرژی به ویژه در ایام پیک تابستان، به اقدامات صورت گرفته در این شرکت اشاره کرد و گفت: هرساله در ماه های گرم سال، شهروندان ناچار به استفاده از تجهیزات سرمایشی می شوند که این موضوع موجب افزایش مصرف انرژی الکتریکی می گردد. از این روی برای کاهش فشار فزایند بر نیروگاه ها به منظور تداوم تولید برق و با هدف خدمات رسانی بهتر به شهروندان در تابستان، رعایت الگوی صحیح مصرف، ضرورتی است که می باید مورد توجه جدی مصرف کنندگان این انرژی قرار گیرد.
دوستی افزود: در همین رابطه، مطابق با دستورالعمل هایی که برای نحوه مصرف بهینه انرژی در نیروگاه شهید رجایی تدوین شده و در حال اجرا است، میزان استفاده از روشنایی ها در این نیروگاه به نصف کاهش یافته است؛ به طوری که با رعایت این موضوع در نیروگاه، از ابتدای امسال تا نیمه مردادماه جاری، استفاده از تجهیزات روشنایی در معابر عمومی، اتاق ها، سالن ها و … به میزان 50 درصد کمتر شده است.
معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه شهید رجایی بیان داشت: این نیروگاه همگام با نیروگاه های دیگر و همسو با سیاست های وزارت نیرو، به تمام تعهدات خود در تولید برق عمل نموده است به طوری که میزان آمادگی این نیروگاه در تولید انرژی الکتریکی، با اجرای برنامه های دقیق تعمیراتی و انجام بهره برداری مبتنی بر استاندارد تعریف شده، از ابتدای سال جاری تا نیمه مرداد امسال، بیش از 5 میلیارد و 200 میلیون کیلووات ساعت بوده است.
نیروگاه شهید رجایی به عنوان سومین نیروگاه بزرگ کشور، هر ساله بیش از 12 میلیارد کیلووات ساعت انرژی، توسط واحدهای سیزده گانه خود تولید می کند که نقش بسزایی در پایداری شبکه سراسری برق دارد.