نشست مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی با جمعی از مدیران و کارشناسان این شرکت

چهار‌شنبه 08 تیر 1401
بازدید: 274 بار

ابوالفضل موتابها مدیرعامل این شرکت در نشست با جمعی از مدیران و کارشناسان تعمیرات نیروگاه بخار، بر حفظ آمادگی واحدها به ویژه در ایام پیک تابستان تاکید نمود.
🟢 در ادامه، هریک از کارکنان، نظرات و دیدگاه های خود را مطرح نمودند که از سوی مدیرعامل شرکت به آن ها پاسخ داده شد.