نیروگاه شهید رجایی با تولید بیش از 8 میلیارد و 300میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در 8 ماهه امسال، 1/6 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد تولید داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی ابوالفضل موتابها  مدیرعامل این شرکت در تشریح خبر فوق گفت: در هشت ماهه سال 1401 ، هشت  میلیارد و 389 میلیون و 612 هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری،گازی و سیکل ترکیبی این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

موتابها افزود : ازاین میزان انرژی، 4 میلیارد و 2 میلیون و 659 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای9  گانه گازی و بخار نیروگاه سیکل ترکیبی و 4 میلیارد و 386 میلیون و 953 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای چهارگانه  نیروگاه بخار تولید شده است.

مدیر عامل نیروگاه شهید رجایی در ادامه بیان داشت: با این میزان تولید انرژی خالص در 8 ماهه امسال، این نیروگاه شاهد رشد 1/6 درصدی تولید انرژی خالص نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است.

نیروگاه2040 مگاواتی شهید رجایی قزوین با تولید سالیانه بیش از 12میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی، نقش مهمی در تامین برق کشور و پایداری شبکه سراسری دارد.