نیروگاه شهید رجایی قزوین با تولید بیش از یک میلیارد کیلووات ساعت انرژی خالص در اسفند ماه1401، 9/56 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد تولید داشته است.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه در تشریح این خبر گفت: در اسفند  ماه 1401، یک  میلیارد و پنجاه ونه میلیون و ششصدو چهل و هشت هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای سیزده گانه این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

دوستی تصریح کرد: از این میزان انرژی، چهارصدو بیست و هشت میلیون و نهصدو سی و هشت  هزار کیلووات ساعت انرژی در واحد های  نه گانه نیروگاه سیکل ترکیبی وششصد و سی میلیون و هفتصدو ده هزار کیلووات ساعت انرژی درچهار واحد250مگاواتی نیروگاه بخار تولید شده است.

معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه در ادامه بیان داشت: با این میزان تولید انرژی خالص در اسفند ماه1401، این نیروگاه شاهد رشد 9/56 درصدی تولید انرژی نسبت به اسفند ماه سال 1400 بوده است .

نیروگاه شهید رجایی با دارا بودن 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی و ظرفیت تولید 2042 مگاوات، حدود 6/3 درصد از برق مورد نیاز شبکه سراسری را تولید می کند.