رشد بیش از دو درصدی تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه شهید رجایی

دو‌شنبه 03 مرداد 1401
بازدید: 207 بار

🔷️نیروگاه شهید رجایی قزوین با تولید بیش ازیک میلیارد کیلووات ساعت انرژی خالص در تیر ماه امسال، ۲/۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد تولید داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ابوالفضل موتابها مدیرعامل نیروگاه در تشریح این خبر گفت: در تیر ماه امسال ، یک میلیارد و دویست و پنجاه و سه میلیون و بیست و سه هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای سیزده گانه این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.
♦️ابوالفضل موتابها افزود: از این میزان انرژی، پانصدو هفتاد میلیون و سی و سه هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نه گانه نیروگاه سیکل ترکیبی وششصد و هشتاد و دو میلیون و نهصدو ونود هزار کیلووات ساعت انرژی درچهار واحد250مگاواتی نیروگاه بخار تولید شده است.
♦️مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی در ادامه بیان داشت: با این میزان تولید انرژی خالص در تیر ماه امسال، این نیروگاه شاهد رشد ۲/۱ درصدی تولید انرژی نسبت به تیر ماه سال گذشته بوده است.
♦️نیروگاه شهید رجایی با دارا بودن 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی و ظرفیت تولید 2042 مگاوات، حدود 4 درصد از برق مورد نیاز شبکه سراسری را تولید می کند