در پی انتشار خبرمنتشره از سوی خبرگزاری مهر درمورخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ باعنوان (راندمان نیروگاه شهید رجایی زیر ۴۰ درصد است و میزان مصرف گاز در آن با بازدهی نیروگاه همخوانی ندارد) جوابیه ای از سوی روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی به منظور تنویر افکارعمومی شهروندان محترم به شرح زیر اعلام می گردد:

نیروگاه شهید رجایی قزوین با ظرفیت اسمی تولید مجموع 2042 مگاوات بعنوان یکی از بزرگترین ‏نیروگاه های کشور ، شامل دو مجموعه نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی است که نیروگاه بخار شامل ‏‏4 واحد 250 مگاواتی با ظرفیت تولید 1000 مگاوات و نیروگاه سیکل ترکیبی شامل 9 واحد گازی ‏و بخاری با ظرفیت 1042مگاوات می باشد .‏
بطور طبیعی با گذشت زمان وبهره برداری ازهر ماشین، انتظار می رود راندمان آن کاهش یابد لیکن ‏در این نیروگاه، به عنوان تنها دارنده استاندارد بین المللی ایزو 50001 در بین نیروگاه های حرارتی ‏کشور، با برنامه ریزی صحیح واجرای به موقع برنامه های تعمیراتی مطابق با دستورالعمل شرکت ‏سازنده و بهره برداری دقیق و استاندارد ، ضمن صیانت از واحد ها ی تولید انرژی به عنوان سرمایه ‏ملی، راندمان مجموع نیروگاه پس از گذشت 3 دهه در حد راندمان طراحی به میزان 41 درصد ‏حفظ شده است که از میانگین راندمان نیروگاههای کشور بیشتر بوده ومضافاً با اجرای طرح های ‏بهبود عملکرد انرژی وبهینه سازی؛ راندمان تجهیزات بهبود یافته است که این امر بسیار مهم و قابل ‏توجه است .‏
نکته قابل اهمیت اینکه این نیروگاه، بر اساس الزامات قانونی در خصوص معیار بازده مصرف در ‏نیروگاه های حرارتی (استاندارد ملی 13375)، موفق به کسب تائیدیه شرکت های بازرسی مورد ‏تائید سازمان ملی استاندارد نیز شده است.‏
همچنین براساس ارزیابی وزارت محترم نیرو در خصوص عملکرد نیروگاهها ، نیروگاه شهید رجایی ‏در پنج سال اخیر رتبه اول ارزیابی در بین تمامی نیروگاههای حرارتی کشور را کسب نموده ‏وبراساس آخرین ارزیابی نیز، در بخش مقایسه عملکرد راندمان با کسب حد اکثر امتیازات ممکن ‏در این حوزه، رتبه اول را احراز نموده است. ‏
شایان ذکر است سهم اصلی سوخت گاز طبیعی تخصیصی به نیروگاه شهیدرجایی در سال 1401 ، ‏مربوط به نیروگاه سیکل ترکیبی بوده که راندمان عملکردی آن 46 درصد است و عملا سوخت ‏گاز طبیعی قابل توجهی به نیروگاه بخار تخصیص نیافته است وبه ناگزیر در واحدهای بخار سوخت ‏مایع برای انرژی تولید مصرف شده است تا خللی در تامین انرژی مورد نیاز هموطنان عزیز ایجاد ‏نگردد.‏
در نهایت ازمسئولین محترم شرکت گاز استان انتظار می رود با رایزنی های بیشتر بتوانند سهم گاز ‏بیشتری را برای نیروگاه شهیدرجایی تخصیص بدهند.‏

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی