بیش از هشت صد میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در آبان ماه امسال از سوی واحدهای نیروگاه شهید رجایی تولید و به شبکه سراسری تحویل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی این نیروگاه در تشریح میزان تولید انرژی در آبان ماه امسال گفت: در هشتمین  ماه سال جاری، به میزان هشتصدو نه میلیون و دویست و یک  هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

دوستی در ادامه به سهم تولید واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی در آبان ماه اشاره کرد و بیان داشت: از این میزان انرژی تولیدی، 427 میلیون و 299 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و 381 میلیون و 902 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.

معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه شهید رجایی در ادامه بیان داشت: با این میزان تولید انرژی خالص در آبان ماهه امسال، این نیروگاه شاهد رشد 16  درصدی تولید انرژی خالص نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است.

این میزان انرژی در حالی تولید شده است که هم اکنون واحد 250 مگاوتی شماره 2 بخاری این نیروگاه برای انجام تعمیرات اساسی و واحد شماره یک گازی سیکل ترکیبی آن تحت تعمیرات بازدید مسیرداغ از مدار تولید، خارج شده  است که پس از انجام تعمیرات و کسب آمادگی لازم به مدار تولید باز خواهند گشت.