رئیس جمهور با اهدای لوح سپاس، از مجید علیزاده مقدم کارشناس بهره برداری نیروگاه شهید رجایی به دلیل کسب عنوان کارگر نمونه ملی، تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، مجید علیزاده مقدم کارشناس بهره برداری نیروگاه سیکل ترکیبی به دلیل کسب عنوان کارگر نمونه ملی در سی وچهارمین جشنواره امتنان از کارگران نخبه، گروه های کار و واحد های نمونه از سوی رئیس جمهور، لوح تقدیر دریافت کرد.
در لوح اهدایی رئیس جمهور به مجید علیزاده مقدم آمده است: توفیق یک مجموعه درارتقای عملکرد وکسب موفقیت وپیشرفت بدون تردید وابسته به همت والا واحساس مسئولیت کلیه عناصر فعال آن مجموعه است که با مشارکت جمعی و تمرکز براهداف مشترک درجهت نیل به نتیجه مطلوب ومثمرثمر به شکلی هماهنگ و منسجم به فعالیت میپردازند .
به پاس زحمات خالصانه وارزشمند جنابعالی درمجموعه اقتصادی کشور ،احساس مسئولیت در رفع موانع رشد اقتصادی، کمک به بهبود فرآیند تولید و افزایش بهره وری درحیات اقتصادی و اجتماعی این مرزو بوم، لوح تقدیر سی وچهارمین جشنواره ملی امتنان ازکارگران نخبه،گروه های کار و واحد های نمونه در سال 1401 به شما تقدیم می گردد.
امیداست همچنان شاهد استمرار موفقیت های آن جناب در مسیر پیشرفت اقتصادی کشور نیل به تمدن نوین اسلامی وایران قوی باشیم .
مجید علیزاده مقدم کارشناس بهره برداری سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی که با ارائه طرحی در حوزه اصلاح سیستم کنترل توربین های گازی ، در سی و چهارمین جشنواره امتنان از جامعه کار و تلاش، حضور یافته بود، با پذیرش آن از سوی کمیته ارزیابی و داوری این جشنواره، عنوان کارگر نمونه ملی را در سال 1401 کسب نمود.
ایشان علاوه بر دریافت لوح تقدیر از ریاست جمهوری از وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، استاندار قزوین و مدیرکل تعاون، کارورفاه اجتماعی قزوین لوح تقدیر دریافت نمود.