بازگشت دوباره 250مگاوات به شبکه سراسری برق کشور

چهار‌شنبه 14 دی 1401
بازدید: 90 بار

واحد شماره یک بخاری نیروگاه شهید رجایی پس از انجام تعمیرات درکوتاه ترین زمان ممکن، دوباره به شبکه سراسری تولید برق بازگشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حسن آزاد مرد مدیر تعمیرات مکانیک نیروگاه بخار در خصوص بازگشت دوباره واحد شماره یک این نیروگاه به مدار تولید گفت: واحد شماره یک بخاری این نیروگاه به ظرفیت 250مگاوات برای انجام تعمیرات سیستم GAH، از مدار تولید برق خارج شده بود که پس از رفع اشکال از سوی متخصصان حوزه تعمیرات، در کمترین زمان ممکن به شبکه سراسری بازگشت.
آزادمرد افزود: بلافاصله پس از خروج واحد، متخصصان نیروگاه اقدام به بازکردن منهول ها و بستن تجهیزات و دریناژهای قلیایی وشست وشوی ایرهیتر نمودند و در ادامه به علت معیوب بودن بسکت ها، با تشکیل دو گروه تخصصی به صورت همزمان اقدام به دمونتاژ بسکت های سرد و تعویض آن ها به تعداد 336 عدد نمودند.
وی بیان داشت: انجام این فعالیت تعمیراتی در شرایط جوی زمستان و به صورت شبانه روزی با همکاری گروه های تعمیراتی و همراهی معاونت مالی و پشتیبانی در کم ترین زمان ممکن انجام شده است.
هم اکنون در ادامه فعالیت های تعمیراتی واحدهای سیزده گانه این نیروگاه که از ابتدای مهرماه آغاز شده است، واحد شماره 2 بخاری با ظرفیت تولید 250 مگاوات تحت تعمیرات اساسی و واحد شماره 6 گازی هم تحت تعمیرات اساسی RI قرار دارند.