واحد شماره 3 گازی نیروگاه شهید رجایی پس از پایان تعمیرات بازدید محفظه احتراق به مدار تولید بازگشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی در تشریح این خبر گفت: واحد شماره 3 گازی این نیروگاه که به منظور انجام تعمیرات بازدید محفظه احتراق، از شبکه سراسری خارج شده بود، پس از پایان فعالیت های تعمیراتی، دوباره به مدار تولید بازگشت تا آماده کمک به تامین برق پایدار به ویژه در فصل پرمصرف تابستان باشد.
بهمن غنوی تصریح کرد: تعویض آی پی اواپراتورهای بویلر، بازديد محفظه احتراق، رفع نشتی در داخل کوپه لود، انجام تست های غیر مخرب NDT، تعویض نازل های سیستم فاگ، بازدید کوپلینگ های تورک کنورتر، ، بازدید از لوله های بویلر تعمیر وبازسازی آنها بخشی ازاقداماتی بود که ازسوی متخصصان امورتعمیرات مکانیک نیروگاه به انجام رسید.
وی بیان داشت: در حوزه الکتریک هم توسط متخصصان نیروگاه، بازدید رله های ژنراتور، سرویس ایرکاندیشن سوئیچ گیر ماژول، بازدید الکتروموتورها ، تست رله های ترانس اصلی، سرویس الکتروموتور تورک اجاستر و انجام انواع تست های الکتریکی بر روی تجهیزات واحد صورت پذیرفت.
غنوی اظهارداشت : تست و کالیبراسیون سیستم گایدون ،تست نرم افزارهای رایانه ها، تست وکالیبراسون سوئیچ های فشاری، تست وکالیبراسون نشان دهنده ها و تست انواع تجهیزات ابزاردقیقی از سوی متخصصان تعمیرات ابزاردقیق نیروگاه سیکل ترکیبی نیز انجام شد.
فعالیت های تعمیراتی این واحد، با استفاده از ظرفیت های داخلی و با تکیه بر دانش تخصصی کارکنان معاونت تعمیرات نیروگاه سیکل ترکیبی انجام شده است .