بازگشت دوباره واحد شماره 4 گازی نیروگاه شهید رجایی به مدار تولید برق

چهار‌شنبه 14 دی 1401
بازدید: 110 بار

واحد شماره 4 گازی نیروگاه شهیدرجایی پس ازانجام تعمیرات بازدید محفظه احتراق و نازل، دوباره به شبکه سراسری پیوست.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، فرشید کاکاوند مدیر بهره برداری نیروگاه سیکل ترکیبی در این خصوص گفت: واحد شماره چهار گازی این نیروگاه که به منظور انجام تعمیرات بازدید محفظه احتراق و تعویض نازل از مدار تولید برق خارج شده بود، با پایان این فعالیت، دوباره به شبکه سراسری تولید برق پیوست.
کاکاوند افزود: تلاش کارکنان متخصص نیروگاه شهید رجایی برآن است تا با انجام به موقع تعمیرات و آماده سازی واحدهای سیزده گانه، این نیروگاه بتواند به تعهدات خود در تولید برق به ویژه در پیک تابستان عمل نمایند.
مدیر بهره برداری نیروگاه سیکل ترکیبی با اشاره به فعالیت های این دوره از تعمیرات واحد شماره 4 گازی بیان داشت: در تعمیرات بازدید محفظه احتراق (CI) این واحد در نیروگاه سیکل ترکیبی، در مجموع تعداد 508 فعالیت در سه بخش تعمیرات مکانیک، الکتریک و ابزار دقیق، از سوی متخصصان تعمیرات نیروگاه سیکل ترکیبی، انجام شده است.
نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین دارای 3 بلوک است که هر یک، از 2 واحد گازی و یک واحد بخاری تشکیل شده است و در مجموع، ظرفیت نامی هر بلوک، 340 مگاوات است.