بازگشت دوباره واحد شماره 3 بخاری سیکل ترکیبی به شبکه سراسری

سه‌شنبه 01 آذر 1401
بازدید: 115 بار

با اتمام بخش دیگری از تعمیرات واحدهای نیروگاه شهید رجایی، واحد شماره سه بخاری سیکل ترکیبی این نیروگاه دوباره به مدار تولید برق بازگشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، واحد شماره سه بخاری سیکل ترکیبی این نیروگاه که مطابق برنامه 15 روزه به منظور انجام تعمیرات بازدید دوره ای از مدار تولید، خارج شده بود، پس از پایان فعالیت های تعمیراتی آن دوباره به شبکه سراسری بازگشت.
در این برنامه تعمبراتی، بازدید توربین و ژنراتور به همراه والوهای اصلی، بازدیدالکتروموتورها، پمپها و فنهای6.6کیلو ولت و 400ولت، بازدید از پمپهایCWP وتجهیزات وابسته، بازدید ازتجهیزات کندانسور، انجام انواع تست های غیر مخرب NDTبر روی پره های توربین و… از اقداماتی بود که از سوی متخصصان امور مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی به انجام رسید.
همچنین در حوزه الکتریک و ابزار دقیق نیز بازدید از ترانسفورماتورها، بازدید تابلو های الکتریکی، بازدید و تعویض بلبرینگ های 400ولت، بازدید، سرویس و کالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیقی بویلر،توربین و کولینگ و… هم از اقدامات مهمی بود که از سوی متخصصان تعمیرات نیروگاه سیکل ترکیبی انجام شد.
گفتنی است تمامی فعالیت های این دوره از تعمیرات واحد شماره 3 بخاری سیکل ترکیبی ازسوی متخصصان مکانیک، الکتریک و ابزاردقیق این نیروگاه انجام شده است.