🟢گزارش خبرنگار صدا وسیما ازعملکرد نیروگاه ها درفصل زمستان

شنبه 10 اردیبهشت 1401
بازدید: 321 بار

♦️فرآیند تخلیه و مصرف سوخت مایع در نیروگاه شهید رجایی از سوی گزارشگر شبکه مستند به تصویر کشیده شد.
✍️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، خبرنگار شبکه مستند با حضور در ایستگاه تخلیه سوخت نیروگاه شهید رجایی، با انجام مصاحبه با مدیرعامل و مدیران شرکت گزارشی از عملکرد نیروگاه ها در فصل زمستان برای کسب آمادگی تولید انرژی الکتریکی تهیه نمود.