🟢تشریح عملکرد تعمیرات ابزاردقیق در واحد شماره 2 بخاری نیروگاه

یکشنبه 21 فروردین 1401
بازدید: 342 بار

سرپرست تعمیرات ابزاردقیق نیروگاه بخار از ادامه روند تعمیرات بازدید دوره ای واحد شماره 2بخاری این نیروگاه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، سید مهدی هاشمی نژاد سرپرست تعمیرات ابزاردقیق نیروگاه بخار در خصوص آماده سازی تجهیزات ابزاردقیقی واحد شماره2 بخاری گفت: در فرآیند تعمیرات بازدید دوره ای واحد شماره دو 250 مگاواتی، متخصصان این امور همگام با سایر امورهای تعمیراتی با انجام بازدیدها و اجرای انواع تست ها وتعمیرتجهیزات ابزاردقیقی، در آماده سازی این واحد برای تولید برق پایدار در ایام پیک تابستان، مشارکت دارند.
🔷️هاشمی نژاد افزود: با خروج واحدشماره دو بخاری از مدار تولید، کارکنان امور ابزاردقیق، اقدام به بازدید تست و تنظیم ترانسمیترهای دبی، کالیبراسیون وتنظیم ترانسمیترهای فشاردرام و سطح درام، بازدید، تست و تنظیم دستگاه پرژ خط های ایمپالس و بازدید و سرویس کلیه پانلهای کنترل ومنابع تغذیه، کالیبراسیون وتنظیم لول ترانسمیترهای دی اریتور، بازدید وکالیبراسیون آنالایزرهای جدیدو…، در حوزه تعمیرات آنالوگ از سوی متخصصان امور تعمیرات ابزاردقیق انجام می شود.
🔷️سرپرست امورتعمیرات ابزاردقیق نیروگاه بخار با بیان اقدامات این امور در انجام تعمیرات دیجیتال واحد شماره2 بخاری، بیان داشت: تست و تنظیم لول سوئیچ DRAIN pot کلدری هیت، بازدید و تمیزکاری واندازه گیری مقاومت عایقی FLAME rod ایگنایتورها، بازدید وتمیزکاری دوربین های کوره، بازدید آنالایزرها و تست سیستم اطفاء حریق ترانس ها و…، هم نیز از سوی متخصصان تعمیرات ابزاردقیق در این دوره تعمیراتی عملیاتی می شود.
🔷️با پایان تعمیرات بازدید دوره ای واحد شماره 2 بخاری، 250 مگاوات به ظرفیت تولید برق شبکه سراسری افزوده می شود.