🔷️تعمیر یک دستگاه بریکر گازی QEBبا استفاده از ظرفیت های داخلی

پنجشنبه 28 بهمن 1400
بازدید: 389 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حمیدرضا صفایی زاده مدیر امور تعمیرات الکتریک نیروگاه سیکل ترکیبی در تشریح عملیات تعمیر بریکر گازی QEB واحد شماره 3 بخاری سیکل ترکیبی گفت: به دنبال وقوع اشکالات پی در پی در کابین بریکر QEB و اعلام آلارم و همچنین احتمال وقوع محدودیت انجام مانور در پست 400کیلو ولت، متخصصان این امور اقدام به تعمیرات و راه اندازی دوباره این سیستم نمودند.
🔷️صفایی زاده افزود: پس از اعلام آلارم در کابین بریکر گازی QEB واحد شماره 3 بخاری سیکل ترکیبی بررسی های فنی و تشخیص ایرادهای سیستم، در دستور کار قرار گرفت و پس از بررسی مشخص شد که کاهش فشار در بریکر با تیپ های مشابه در نیروگاه سابق نداشته و اشکال در سنسور فشار گاز SF6 بوده است.
🔷️حمیدرضا صفایی زاده افزود: در ابتدا مطابق برنامه تعمیراتی فشار گاز از طریق دریچه اطمینان چک شد و مشکل و یا اختلاف دمایی در این روش هم مشخص نشد، سپس پس از اندازه گیری اهم کنتاکت های سنسور های فشار وضعیت کنتاکت ها نیز مورد بررسی قرار گرفت.
🔷️مدیر امور تعمیرات الکتریک نیروگاه سیکل ترکیبی در ادامه بیان داشت: سپس با بررسی در روش اندازه گیری فشار گاز درون پل اقدام به تزریق گاز در آن محل شد و سپس پس از تزریق فشار 2/2 بار را نشان داد در حالی که فشار نرمال کاری طبق دستورالعمل شرکت سازنده8/2الی 5/3 بار می باشد.
وی افزود: پس از اقدام به مونتاژ تجهیزات تزریق از جمله رگلاتور،فشار سنج، شیلنگ وکپسول گاز6 SF ، فشار تا5/3 بار افزایش داده شد و بریکر درمدار قرار گرفت و آماده بهره برداری شد.
🟢هرواحد بخاری از طریق دو بریکر با نام های QEB وQEA از واحد های گازی تغذیه می شود.