🔷️افزایش۸/۳درصدی تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه شهید رجایی

پنجشنبه 05 اسفند 1400
بازدید: 347 بار

بیش از 960 میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در بهمن ماه امسال از سوی واحدهای نیروگاه شهید رجایی قزوین تولید و به شبکه سراسری تحویل شد.
✍️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه در تشریح این خبر گفت: در بهمن ماه امسال، به میزان 961میلیون و982هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای 13گانه این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.
🔷️دوستی در ادامه بیان داشت: از این میزان انرژی تولیدی، 337 میلیون و 352 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و 624میلیون و 630 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای بخاری این نیروگاه تولید شده است.
🔷️این میزان انرژی در حالی تولید شده است که واحدهای نیروگاه شهید رجایی در فصل تعمیرات قرار گرفته و هم اکنون یک واحد نیروگاه بخار و یک واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی آن برای انجام تعمیرات از مدار تولید، خارج شده است که پس از انجام تعمیرات با آمادگی کامل به مدار تولید باز خواهند گشت.