🔷️آزمایش نشت یابی گاز هیدروژن در محور روتور ژنراتور واحد بخاری

چهار‌شنبه 17 فروردین 1401
بازدید: 321 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه با اشاره به این خبر گفت: انجام آزمایش نشت یابی گاز هیدروژن برای اطمینان از نبود نشت آن از پیرامون شینه های مسی انتقال جریان تحریک به سیم پیج روتور ژنراتور واحد بخاری برای اولین بار با استفاده از ابزار مخصوص و اسناد فنی، توسط متخصصان این نیروگاه به انجام رسید.
🔷️ دوستی در این باره افزود: از زمان نصب و راه اندازی واحد های بخاری این نیروگاه تاکنون، آزمایش نشت یابی در محور ژنراتور این واحدها انجام نشده بود که با استفاده از روش های انجام آزمایش و بهره گیری از نقشه های فنی از سوی این معاونت و همراهی امور تعمیرات مکانیک نیروگاه بخار، انجام این آزمایش بر روی روتور ژنراتور واحد شماره یک بخاری براساس دستورالعمل شرکت سازنده صورت پذیرفت.
🔷️معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه بیان داشت: با انجام این آزمایش مشخص شد که در مسیر شینه های مسی انتقال جریان تحریک به سیم پیچ روتور ، نشتی گاز هیدروژن وجود دارد که پس از بررسی نشتی از اطراف پیچ های عمودی انتقال جریان تحریک به سیم پیچ روتور تشخیص داده شد . از این روی با استفاده از ابزار مخصوص، نشتی از اطراف پیچ های عمودی انتقال جریان، برطرف و سپس با انجام دوباره آزمایش، ازنبود نشت گاز هیدروژن در محور روتور ژنراتور اطمینان حاصل شد.
🔷️این فعالیت با توان متخصصان داخلی و همکاری امور تعمیرات مکانیک با گروه مکانیک معاونت مهندسی و برنامه ریزی در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه ممکن انجام شد.