♦️واحد شماره یک بخاری نیروگاه شهید رجایی برای انجام تعمیرات بازدید دوره ای از مدار تولید خارج شد.

سه‌شنبه 17 اسفند 1400
بازدید: 285 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حبیب شریفی مدیر نیروگاه بخار با بیان تداوم فعالیت های تعمیراتی در این نیروگاه گفت: در ادامه17 فعالیت های تعمیراتی واحدهای سیزده گانه نیروگاه، واحد شماره یک بخاری با ظرفیت نامی 250 مگاوات، برای انجام تعمیرات بازدید دوره ای 20 روزه از شبکه سراسری تولیدبرق خارج شد.
🔷️وی اظهار داشت: نشت یابی و رفع نشتی هیدروژن ژنراتور، بازدید و تعمیر دمپر های ورودی فن ها، بازدید از سوت بلاورها، تعویض و تنظیم سیل تعویض بسکت های معیوب ایر هیترها، بازدید دوره ای مشعل ها، تعویض بخشی از لوله های فشاربالا در بویلر، بازدید و رفع نشتی های سفتی والوهای بویلر، بازدید دوره ای فیلترها، بازدید سولونوئید والو مشعلها، تعویض روغن اسکوپ تیوپ ها و دمونتاژ،بازدید، تست و مونتاژ والو های بای پاس و …، بخشی از اقداماتی است که از سوی متخصصان امور تعمیرات مکانیک نیروگاه بخار انجام می شود.
🔷️شریفی درادامه افزود: در حوزه تعمیرات الکتریک نیز، فعالیت های مربوط به تست وکالیبراسیون ترانسفورماتورها، بازدیدوسرویس سوئیچگیر6/6کیلو ولت، بازدید و سرویس بریکرهای400ولت، بازدیدوتعویض ذغالهای الکتروموتورهاو…، هم از سوی متخصصان این امور انجام خواهد شد.
🔷️ حبیب شریفی بیان داشت: بازدیدتست وتنظیم ترانسمیترهای دبی،کالیبراسیون وتنظیم ترانسمیترهای فشار درام و سطح درام، بازدیدوکالیبراسیون آنالایزرهای جدید، فلاشینگ و تنظیم لول سوئیچهای کندانسور،بازدید آنالایزرها، تست سیستم های اطفاءحریق و بازدیدو سرویس کلیه پانلهای کنترل و منابع تغذیه و…، نیز از سوی متخصصان امور ابزاردقیق دراین دوره از تعمیرات به انجام می رسد.
🔷️در ادامه برنامه های تعمیرات واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی، هم اکنون واحدشماره سه بخاری نیز تحت تعمیرات نیمه اساسی و سه واحد سیکل ترکیبی این نیروگاه به طور هم زمان تحت تعمیرات است.