♦️تعمیرات اساسی و RI واحد گازی به پایان نزدیک می شود

چهار‌شنبه 24 فروردین 1401
بازدید: 309 بار

تعمیرات اساسی و RI کمپرسور واحد شماره 3 گازی نیروگاه شهید رجایی قزوین، مراحل پایانی را طی کرده و به زودی به مدار تولید بازخواهد گشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، بهنام کریمی مدیر امور تعمیرات مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی با اشاره به فعالیت های تعمیرات اساسی و RI واحد شماره 3 گازی این نیروگاه گفت: با آغاز فصل گرما و ضرورت آماده سازی واحدهای نیروگاه شهید رجایی برای تولید برق پایدار در پیک تابستان، واحد شماره 3 گازی نیروگاه که برای انجام تعمیرات اساسی و RI از مدار تولید، خارج شده بود، هم اکنون از سوی متخصصان تعمیرات مکانیک سیکل ترکیبی در حال تعمیر و سرویس کاری است که این فعالیت ها مراحل پایانی خود را سپری می کند.
♦️کریمی بیان داشت: انجام به موقع فعالیت های تعمیراتی به همراه اجرای با کیفیت آن، برای حفظ آمادگی واحدها، وظیفه کارکنان تعمیرات است که در تعمیرات واحد شماره 3 گازی هم، دمونتاژ و مونتاژ تجهیزات محفظه احتراق، دمونتاژ ومونتاژ پوسته توربین وکمپرسور و روتور توربوکمپرسور، به همراه دمونتاژ و مونتاژ نازل ها و پره های توربین و همچنین اندازه گیری، تست و بازدیدهای پیش از مونتاژ و دمونتاژ تجهیزات توربین، نمونه ای از فعالیت هایی است که از سوی کارکنان این امور در حوزه مکانیک انجام شده است.
♦️مدیر امور تعمیرات مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی افزود: انجام تست های غیر مخرب NDT بر روی تجهیزات، مونتاژ و دمونتاژ روتور ژنراتور و اندازه گیری های لازم، بازدید و تعمیر سیستم خنک کاری ژنراتور، دمونتاژ ومونتاژ داکت هوای ورودی فن های خنک کاری پوسته توربین، بازدید و تعمیر کوپه اگزوز، متعلقات آن و….، از دیگر فعالیت های شاخصی است که از سوی کارکنان تعمیرات مکانیک به انجام رسیده است.
♦️نیروگاه شهیدرجایی قزوین با سیزده واحد بخاری و گازی نقش مهمی در حفظ وپایداری شبکه سراسری برعهده دارد.