♦️بازگشت دوباره واحد 250مگاواتی به مدار تولید برق

سه‌شنبه 09 فروردین 1401
بازدید: 293 بار

واحد شماره 3 بخاری نیروگاه با توان 250 مگاوات، پس از پایان تعمیرات نیمه اساسی، دوباره به مدار تولید برق بازگشت.

✍️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی،حبیب شریفی مدیر نیروگاه بخاردر تشریح خبر فوق گفت: در پی انجام موفقیت آمیز تعمیرات نیمه اساسی پس از 37روز تلاش بی وقفه در واحد شماره 3 بخاری نیروگاه شهیدرجایی، این واحد با آمادگی کامل به مدار تولید برق بازگشت.
🔷️شریفی افزود: در این دوره از برنامه تعمیراتی، بازدید از مشعل ها، بازدیداز تجهیزات فاین مکانیک ، تعویض لوله های فاینال ری هیت، بازدید از فن ها و الکتروموتور 6/6 کیلوولت، بازدید از (GAH)ها و بازدید از دمپرهای دستی و موتوری، بازدید دوره ای مشعلها و بازدید دوره ای بر روی لوله های فشار بالاو…، از اقدامات مربوط به حوزه تعمیرات مکانیک بود که از سوی متخصصان این امور با موفقیت در این دوره تعمیراتی به انجام رسید.
🔷️شریفی در خصوص دیگر فعالیت های این دوره از تعمیرات بیان داشت: در حوزه الکتریک نیز بازدید از تجهیزات الکتریکی و انجام انواع تست های الکتریکی بر روی تجهیزات، بازدید از تجهیزات ژنراتور سیستم تحریک، تست رله های حفاظتی ترانس ژنراتور، بازدیدوسرویس بریکر های 400ولت، بازدید و سرویس بریکرهای سوئیچگیر 6/6 کیلوولت و…، هم از اقداماتی بود که از سوی متخصصان تعمیرات الکتریک انجام شد.
🔷️وی افزود: همچنین در حوزه ابزاردقیق هم بازدید،تست وتنظیم ترانسمیترها، بازدید و کالیبراسیون آنالایزرهای جدید، بازدید و سرویس پانلهای کنترل و منابع تغذیه، بازدید و سرویس ایگنایتور و اسپارک رد ، بازدید از جرقه زن ها و شعله بین ها و تست سیستم اطفای حریق ترانسهاو…، از اقداماتی بود که در این دوره از تعمیرات توسط متخصصان ابزاردقیق این شرکت صورت گرفت.
🔷️هم اکنون علاوه بر واحد شماره 3 نیروگاه بخار که پس از پایان برنامه های تعمیراتی آن، به مدار تولید پیوست، واحد شمار4 نیروگاه بخار نیز تحت تعمیرات بازدید دوره ای و واحد شماره3 گازی سیکل ترکیبی تحت تعمیرات اساسی وRI، از مدارتولید خارج و در دست تعمیرات قراردارند.