♦️اجرای فعالیت های حوزه الکتریک در تعمیرات واحد شماره 4 بخاری

پنجشنبه 25 فروردین 1401
بازدید: 324 بار

♦️فعالیت های تعمیرات الکتریک نیروگاه شهید رجایی در فرآیند بازدید دوره ای واحد شماره 4 بخاری این نیروگاه تشریح شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد آقاداداش پور مدیر امور تعمیرات الکتریک نیروگاه بخار با بیان عملکرد این امور در انجام تعمیرات بازدید دوره ای واحد 250 مگاواتی شماره 4 گفت: در این دوره از برنامه های تعمیراتی که به منظور کسب آمادگی تولید این واحد انجام شد، متخصصان امور تعمیرات الکتریک همراه با کارکنان تعمیرات مکانیک و ابزاردقیق، اقدام به فعالیت های مختلف بازدید، سرویس کاری، تعمیر و تست های مربوط به انواع تجهیزات و سیستم های الکتریکی نمودند.
♦️مدیر امور تعمیرات الکتریک نیروگاه بخار بیان داشت: انجام انواع تست ها و بازدیدها بر روی ژنراتور و سیستم تحریک، سرویس کاری و تست فن ها و پمپ های روغن ترانس ها، بازدید از ترانس های کمکی برج های خنک کننده اصلی A,Bو همچنین ترانس های کمکی بویلر و توربین از سوی متخصصان این امور در این دوره از فعالیت های تعمیراتی به انجام رسید.
♦️آقاداداش پور افزود: بازدید و سرویس کاری بریکر های 6.6 کیلو ولت، تست رله های حفاظتی سوئیچگیر 6.6کیلو ولت، بازدید و تست الکترو موتور های6.6کیلو ولت، بازدید و همچنین سرویس بریکر های 400 ولت هم بخش دیگری از اقدامات این امور بود که انجام شد.
♦️هم اکنون فعالیت های تعمیرات بازدید دوره ای واحد شماره 4 بخاری، مراحل پایانی را طی می کند که پس از اتمام این برنامه و با بازگشت این واحد به مدار تولید، 250 مگاوات به ظرفیت شبکه سراسری افزوده می شود.