روابط عمومی نیروگاه شهید رجایی، رتبه برتر ارزیابی سال 1400 روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور را در بین نیروگاه های برق حرارتی به دست آورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در چهارمین گردهمایی مدیران روابط‌عمومی صنعت برق حرارتی که با حضور عبدالرسول پیشاهنگ مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی، علی اکبر کاظمی مدیرکل دفتر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو، حسین طارمی  مدیرکل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل برق حرارتی و مدیران روابط عمومی شرکت های مدیریت تولید برق در نیروگاه طرشت برگزار شد، روابط عمومی نیروگاه شهید رجایی عنوان برتر ارزیابی سال 1400 را در بین روابط عمومی های این صنعت به دست آورد.