کارکنان برتر ایمنی در آبان ماه 1401 معرفی شدند.

سه‌شنبه 15 آذر 1401
بازدید: 200 بار

کارکنان برتر ایمنی در آبان ماه 1401، پس از بررسی از سوی امورHSE معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی، علیرضا کیانبخش مدیر امور ایمنی، بهداشت ومحیط زیست نیروگاه در خصوص اعلام نفرات برتر ایمنی در آبان ماه سال جاری گفت : پس از بررسی های انجام شده در این امور، دو نفر از کارکنان که بیشترین امتیاز را از شاخص های اعلام شده کسب نمودند، به عنوان کارکنان برتر ایمنی دراین ماه معرفی شدند.
کیانبخش افزود: در این خصوص، حسین نعیمی از کارکنان شیمی نیروگاه سیکل ترکیبی با توجه به همکاری در ایمن سازی سیستم ها و شرایط محیطی، همکاری در ارتقاء فرهنگ ایمنی سازمان و رعایت الزامات ایمنی در زمان انجام فعالیت های دارای ریسک به عنوان نفر برتر ایمنی انتخاب شد.
مدیر امور ایمنی، بهداشت ومحیط زیست در ادامه بیان داشت: همچنین سید ناصر علیایی از کارکنان تعمیرات مکانیک نیروگاه بخار هم با توجه به استفاده ازتجهیزات حفاظت فردی، رعایت الزامات ایمنی در زمان انجام فعالیت های دارای ریسک وهمچنین همکاری درایمن سازی محیط کار، سیستم ها و شرایط محیطی به عنوان دیگر نفر برتر ایمنی در آبان ماه انتخاب شد.
هرماه با توجه به رعایت قوانین و مقرارات در شرکت دو نفر از همکاران که درمحیط کار، ایمنی را رعایت می کنند و به دستورالعمل های ایمنی در شرکت پایبند هستند از سوی امورHSE به عنوان نفرات برتر ایمنی معرفی می شوند .