واحد شماره 2 گازی نیروگاه شهید رجایی قزوین پس از پایان تعمیرات بازدید محفظه احتراق و تعویض نازل آن، دوباره به مدار تولید برق بازگشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، بهمن غنوی معاون تعمیرات و نگهداری  نیروگاه سیکل ترکیبی در تشریح این خبر گفت: واحد شماره 2 گازی این شرکت که برای انجام تعمیرات بازدید محفظه احتراق و تعویض نازل، از مدار تولید برق خارج شده بود، پس از پایان عملیات تعمیرات، دوباره به مدار تولید بازگشت.

معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی افزود: در تعمیرات اساسی واحد شماره 2 گازی، تمامی تجهیزات اصلی و فرعی این واحد، مورد بازبینی قرار گرفت و نازل های ردیف اول و دوم و شرود، پره متحرک ردیف اول و … از سوی متخصصان این نیروگاه تعویض شد.

بهمن غنوی با اشاره به اقدامات مهم این دوره از برنامه های تعمیرات، بیان داشت: بازدید و تعمیرات اساسی تجهیزات کمپرسور و مسیر گاز داغ، انجام انواع تست های غیر مخرب NDT ، بازدید و تعویض نازل های سیستم فاگ، بازدید از لوله های بویلر، بازدید و بازسازی فیدواتر هیتر بویلر و رفع نشتی آن و… ، از مهم ترین فعالیت هایی بود که به انجام رسید.

معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی ادامه داد: در حوزه الکتریک و ابزار دقیق هم بازدید تجهیزات الکتریکی، تست رله هاس ترانس اصلی، بازدید الکتروموتورها، تست و نصب ترموکوپل های ویل اسپیس، تست نرم افزارهای کامپیوتری، تست و کالیبراسیون سوئیچ های فشاری، تست و کالیبره نشان دهنده ها، تنظیم الکتروموتورهای تورک اجاستر و… از سوی متحصصان تعمیرات نیروگاه سیکل ترکیبی در این دوره تعمیراتی صورت پذیرفت.

گفتنی است، هرساله به منظور اطمینان از عملکرد واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی در تولید انرژی الکتریکی، برای کمک به پایداری شبکه سراسری برق، واحدهای این نیروگاه متناسب با ساعت کارکرد آن، تحت تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدیدهای دوره ای قرار می گیرد که در این فصل از تعمیرات هم، 17 فعالیت تعمیراتی برنامه ریزی شده است که از ابتدای مهرماه، آغاز شده و تا پایان اردیبهشت سال 1402 ادامه خواهد یافت.