به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، بهمن غنوی معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی در تشریح خبر تعمیرات واحد شماره 4 گازی گفت: در ادامه فعالیت های مرتبط با فصل تعمیرات نیروگاه و به منظور کسب آمادگی تولید برق در ایام سال به ویژه تابستان 1402، واحد شماره 4 گازی این نیروگاه طبق برنامه زمانبندی به منظور انجام تعمیرات بازدید محفظه احتراق (CI) از مدار تولید، خارج و در دست تعمیرات قرار گرفت.

معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی با اشاره به فعالیت های این دوره از تعمیرات واحد شماره 4 گازی بیان داشت: تلاش کارکنان متخصص نیروگاه شهید رجایی برآن است تا با انجام به موقع تعمیرات و آماده سازی واحدهای سیزده گانه، این نیروگاه بتواند به تعهدات خود در تولید برق به ویژه در تابستان عمل نماید. از این روی در تعمیرات بازدید محفظه احتراق (CI) این واحد در نیروگاه سیکل ترکیبی، در مجموع تعداد 508 فعالیت در سه بخش تعمیرات مکانیک، الکتریک و ابزار دقیق، برنامه ریزی شده است که در مدت زمان تعریف شده به انجام می رسد.

فصل تعمیرات واحدهای نیروگاه شهید رجایی پس از پایان پیک مصرف تابستان، از مهرماه آغاز شده که تا پایان اردیبهشت سال آینده، تعداد 17 برنامه برای انجام تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدیدهای دوره ای 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی، برنامه ریزی شده است.

نیروگاه شهید رجایی هرساله با تولید بیش از 12 میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی، برق حدود 3 و نیم درصد از نیاز مصرف کنندگان این انرژی را در کشور تامین می کند.