واحد شماره ی چهار گازی نیروگاه شهید رجایی با توان تولید نامی 4/123 مگاوات، پس از بازدید محفظه ی احتراق« CI »و تعویض نازل، مجددا به شبکه ی سراسری پیوست.

به گزارش«روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی» بر اساس برنامه ی زمان بندی دفتر فنی تولید شرکت مادر تخصصی«توانیر» مربوط به نیمه ی دوم سال 90 ، واحد شماره ی چهار گازی نیروگاه شهید رجایی پس از 128456 ساعت کارکرد معادل، به منظور بازدید اتاق احتراق«CI» و تعویض نازل، از مدار تولید خارج شد که پس از انجام فعالیت های تعمیراتی، با موفقیت به شبکه ی سراسری متصل گردید.
بنا براین گزارش در این بازدید، جمعا 283 فعالیت تعمیراتی توسط گروه های مکانیک، ابزار دقیق و الکتریک نیروگاه، انجام شد که از مهمترین فعالیت ها می توان به تعویض نازل مرحله ی اول، بازدید یاتاقان شماره ی سه و بابیت ریزی مجدد، بازدید نقاط مختلف بویلر و اجرای پرمیت های باز موکول به شات دان اشاره کرد. این خبر می افزاید به منظور کارکرد بهینه ی سیستم سوخت مایع واحد چهار گازی، تغییراتی در «PIPING » این سیستم به عمل آمد که متعاقبا پس از بررسی و در صورت مطلوب بودن نتایج تغییرات، الگوی فوق،در سایر واحدهای گازی نیز اجرا خواهد شد.
در پایان این گزارش آمده است تمامی فعالیت های تعمیراتی این دوره از بازدیدها توسط متخصصین و تکنسین های گروه تعمیرات سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی و تحت نظارت گروه های معاونت مهندسی و برنامه ریزی این نیروگاه به انجام رسید.