به  گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، همایش پیاده روی با حضور مدیرعامل ، مدیران  وکارکنان در روز دوشنبه 9آبان ماه 1401برگزار شد.

این همایش که با هماهنگی شورای فرهنگی  و کمیته پدافند غیرعامل نیروگاه انجام شد، تعداد 160 نفر از کارکنان حضور داشتند که در ابتدای ورود به شرکت و پس از ثبت نام ، مسیر بین درب ورودی تا نمازخانه را پیمودند.

درپایان، پس از تجمع کارکنان مقابل نمازخانه، تعداد 21 نفر از شرکت کنندگان حاضر در همایش، به قید قرعه، حائز دریافت جایزه شدند، اعلام شد.