نیروگاه شهید رجایی در سه ماه تابستان امسال بیش از هزار‌ مگاوات ساعت در مصارف داخلی الکتریکی خود صرفه‌جویی کرد.‌

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد روشنفکر رئیس گروه برنامه ریزی،آمار وفن آوری اطلاعات در تشریح این خبر گفت: مجموعه واحد های 250 مگاواتی نیروگاه بخار شهید رجایی در تابستان امسال با انجام اقدامات فنی و مهندسی موفق به کاهش هزار و ۳۳ مگاوات ساعت در مصرف انرژی الکتریکی خود شده و رکورد مهمی در صرفه‌جویی ثبت کرد. ‏

روشنفکر تصریح کرد: بررسی وضعیت آماری شاخص‌های تولید و مصارف داخلی الکتریکی نیروگاه بخار از ابتدای تابستان تا پایان شهریور ماه سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه در سال گذشته، نشان از بهبود قابل ملاحظه این شاخص در سال جاری دارد.

وی گفت: همچنین بررسی شاخص‌ها در سه ماهه تابستان نشان می‌دهد علیرغم محدودیت‌های قابل توجه دمایی در تابستان امسال، صرفه‌جویی انرژی الکتریکی به میزان هزار و ۳۳ مگاوات ساعت نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، محقق شده است که این در جای خود شاخص ارزشمندی است.‌

رئیس گروه برنامه ریزی،آمار وفن آوری اطلاعات بیان داشت: میزان صرفه‌جویی انرژی الکتریکی از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه 1402 بیش از ۵ هزار مگاوات‌ساعت نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است.

روشنفکر اظهار داشت: انجام به موقع فعالیت‌های تعمیراتی، بهبود وضعیت نسبی نشتی‌های هوا به دود در ایر هیترها ، فشار کوره به دلیل انجام اقدامات اصلاحی و در نتیجه کاهش بار فن‌های تأمین کننده هوا، مدیریت بهره‌برداری از بویلر فیدپمپ‌ها و تعمیرات موثر آنها، رعایت استانداردهای بهره‌برداری، مدیریت مصرف عمومی برق و رعایت الگوهای مصرف در شرکت از دلایل بهبود شاخص مصارف داخلی در نیروگاه است.

نیروگاه شهید رجایی مجموعا ۱۳ واحد تولید انرژی الکتریکی دارد که از این تعداد ۶ واحد گازی، ۳ واحد بخاری سیکل ترکیبی و ۴ واحد بخاری است که جمعا با توان نامی ۲۰۴۲ مگاوات، برق مورد نیاز سه و نیم درصد از مصرف کنندگان این انرژی را در کشور تأمین می‌کند.