آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

نشریات

دوشنبه 11 تیر 1403
شنبه 29 اسفند 1402
شنبه 25 آذر 1402
شنبه 22 مهر 1402
پنجشنبه 26 مرداد 1402
پنجشنبه 11 خرداد 1402
یکشنبه 28 اسفند 1401
پنجشنبه 13 بهمن 1401
سه‌شنبه 29 آذر 1401
شنبه 08 مرداد 1401
سه‌شنبه 08 شهریور 1401
سه شنبه 10 خرداد 1401
دوشنبه 15 فروردین 1401
سه‌شنبه 05 بهمن 1400
شنبه 10 مهر 1400
سه‌شنبه 19 مرداد 1400
دو‌شنبه 17 خرداد 1400
شنبه 07 فروردین 1400
سه‌شنبه 28 بهمن 1399
دو‌شنبه 20 اردیبهشت 1400
دو‌شنبه 03 آذر 1399
پنجشنبه 02 مرداد 1399
دو‌شنبه 20 اردیبهشت 1400
دو‌شنبه 19 آبان 1399