ابوالفضل موتابها مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی قزوین: با پایان تابستان و آغاز فصل سرما، میزان مصرف برق در کشور به دلیل کاهش استفاده از تجهیزات سرمایشی، روندی نزولی می یابد و این فرصتی است تا نیروگاه ها با انجام تعمیرات واحدهای خود، آمادگی تولید را به ویژه در فصل تابستان و ماه های پیک مصرف برق بازیابند. فرآیندی که هرساله از مهرماه، آغاز شده و تا پایان اردیبهشت سال آینده ادامه می یابد. البته انجام تعمیرات، تنها به معنای کسب آمادگی برای تولید برق در تابستان و عبور از گرمای آن نیست، چرا که فرآیند تولید برق در پاییز و زمستان هم جریان دارد که خود با چالش مصرف سوخت مایع همراه است.

 تامین گاز طبیعی در فصل سرما با اولویت دادن به مصارف خانگی، مانع از تخصیص آن به نیروگاه های حرارتی در ماه های سرد سال می شود و نیروگاه ها را با چالش کمبود سوخت گاز روبرو می کند. چالشی که در برخی موارد، هزینه های بیشتری را بر نیروگاه ها تحمیل می کند. در واقع مصرف سوخت مازوت به علت تحمیل آسیب های زیست محیطی، آسیب به تجهیزات نیروگاهی و افزایش هزینه های مرتبط، خوشایند مدیران صنعت تولید برق نیست. اما با کاهش دمای هوا و افزایش تقاضای گاز طبیعی در حوزه مصارف خانگی، برخی نیروگاه های حرارتی برای تداوم تولید برق، ناچار به استفاده از سوخت مازوت می شوند که نیروگاه شهید رجایی نیز در زمره مصرف کنندگان این نوع سوخت قرار دارد. البته به دلیل نوع واحدها در نیروگاه شهید رجایی که از نوع بخاری و سیکل ترکیبی است، تنها 50 درصد از ظرفیت تولید انرژی الکتریکی در این نیروگاه به  هنگام فصل سرما، متکی بر سوخت مایع است و 50 درصد دیگر، وابسته به سوخت مازوت نیست. در این میان، مصرف سوخت مازوت، همواره نیروگاه شهید رجایی را در مظان اتهام آلودگی محیط زیست قرار می دهد که البته بررسی ها و تحقیقات در این خصوص نشان می دهد، عمده آلایندگی استان قزوین ناشی از خودروهای عبوری در جاده های مواصلاتی است. با تحقیقات صورت گرفته سهم آلایندگی نیروگاه شهید رجایی در زمان استفاده از مازوت کمتر از 10 درصد است. ضمن این که با وزش باد به سمت تهران هم حداکثر ذرات در 4 تا 5 کیلومتری اطراف نیروگاه خنثی می شود و تاثیری در آلودگی تهران ندارد. از این روی با توجه به این که در فصل زمستان هم تولید برق ضروری بوده و اساس توسعه کشور، تولید انرژی الکتریکی است، به ناچار در فصل سرما برای تداوم تولید این انرژی، نیازمند استفاده از سوخت مازوت هستیم. البته توجه به نوسازی و بازسازی نیروگاه های حرارتی که در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد در کنار بهره برداری از واحدهای نوین سیکل ترکیبی با راندمان بالاتر، چشم انداز روشنی از کاهش سهم آلایندگی نیروگاه های حرارتی را ترسیم می کند. نکته دیگر آن که ایران با سهم عظیمی که از تابش انرژی خورشید دارد، می تواند با سرمایه گذاری در بخش انرژی خورشیدی، در زمره کشورهای تولید کننده برق از تابش نور خورشید باشد که گام نهادن در این مسیر، راهکار مناسب دیگری برای حفاظت بیشتر از محیط زیست خواهد بود.