به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، عبدالرسول پیشاهنگ مدیرعامل شرکت مادر تخصصی نیروی برق حرارتی در بازدید از نیروگاه شهید رجایی به گذر موفقیت آمیز از پیک تابستان 1401 اشاره کرد و گفت: در چند سال اخیر به دلیل کاهش نزولات آسمانی و پایین آمدن سطح آب ذخایر سدهای کشور، عمده تولید انرژی الکتریکی بر عهده نیروگاه های حرارتی بوده است که تابستان امسال هم با برنامه ریزی های به عمل آمده به همراه آگاهی افزایی شهروندان نسبت به سختی های تولید برق و البته با تلاش گسترده کارکنان این صنعت توانستیم با موفقیت از پیک مصرف تابستان عبور کنیم.

پیشاهنگ با حضور در واحدهای بخاری و گازی تحت تعمیرات نیروگاه شهیدرجایی، بر ضرورت آماده سازی نیروگاه ها برای تولید برق به ویژه در تابستان تاکید کرد و بیان داشت: از دلایل عمده آمادگی واحدهای نیروگاهی، تعمیرات به موقع این واحدها است که هرساله برای کسب آمادگی تولید برق، با استفاده از دانش و تجربه متخصصان نیروگاه ها، انجام می شود.

در ادامه، مدیرعامل شرکت برق حرارتی با حضور در اتاق فرمان، سالن توربین و واحدهای سیکل ترکیبی، از تلاش مدیریت و کارکنان این نیروگاه، تقدیر کرد.

ابوالفضل موتابها مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی در ادامه، با ارائه گزارشی از فرآیند انجام تعمیرات واحدهای در دست تعمیر، مهم ترین اقدامات اساسی برای کسب آمادگی تولید را در نیروگاه شهید رجایی ارائه کرد.

موتابها با اشاره به تلاش و سخت کوشی کارکنان این نیروگاه در خدمت رسانی به شهروندان، بیان داشت: با تلاش متخصصان این شرکت، از ابتدای پاییز تاکنون، 4 واحد بخاری و گازی برای انجام تعمیرات نیمه سنگین، بازدید محفظه احتراق و تعمیرات بازدید دوره ای از مدار تولید برق خارج شده است که بر اساس برنامه تدوینی، تا پایان اردیبهشت سال آینده، تعداد 17 برنامه تعمیراتی به انجام خواهد رسید.

نیروگاه شهید رجایی با 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی و تولید سالانه بیش از 12 میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی، برق سه و نیم درصد از نیاز کشور را تامین می کند.