متخصصان نیروگاه شهید رجایی اقدام به طراحی و ساخت محور مربوط به گیربکس های اصلی واحدهای گازی این نیروگاه نمودند.

🖋به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، مهران پوررمضان مدیرامور بازرگانی نیروگاه در این باره گفت: با ایجاد اشکال در عملکرد محور گیربکس اصلی یک واحد گازی نیروگاه و در پی آن، کاهش ضریب عملکرد این واحد، تجهیز فوق با تکیه بر دانش و تجربه متخصان داخلی، طراحی و ساخته شد.
❇️پوررمضان افزود: پس از بررسی های به عمل آمده، تصمیم برآن شد، نسبت به ساخت محور گیربکس های اصلی اقدام شود که برای این منظور، متخصصان نیروگاه توانستند طی عملیات تراش کاری و ماشین کاری، این قطعه را ساخته و پس از اطمینان از عملکرد آن، برای استفاده در واحدهای گازی تحویل انبار مرکزی نمایند.
🟢گیربکس های اصلی از قطعات و تجهیزات مهم در واحدهای گازی است؛ از این روی، سرویس و نگهداری از این تجهیزات، یکی از فعالیت های اساسی در حوزه کار تعمیرات است.