یک دستگاه اینورتر واحد شماره 3 سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی از سوی متخصصان این نیروگاه تعمیر شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، اینورتر 15 کیلوولت آمپر واحد شماره 3 بخاری نیروگاه سیکل ترکیبی که به دلیل ایجاد اشکال درعملکرد آن نیاز به تعمیر داشت، از سوی متخصصان امور الکتریک این نیروگاه، عیب یابی و تعمیر شد.

حمیدرضا صفایی زاده مدیر امور الکتریک نیروگاه سیکل ترکیبی در این باره گفت: با اطلاع از وجود اشکال در عمکرد این تجهیز و به دلیل نوسانی بودن آن، کارشناسان و تکنسین های این امور، اقدام به بررسی موضوع نموده و با شناسایی دقیق ایراد وارد شده، این تجهیز را تعمیر نمودند.

صفایی زاده افزود: در فرآیند تعمیر دستگاه اینورتر، در ابتدا مدار فرمان و قدرت این تجهیز، مورد بازبینی و تحت تست های لازم قرار گرفت و سپس، کارت های کنترلی آن، تنظیم و قطعات معیوب این تجهیز، تعویض شد.

مدیر امور الکتریک نیروگاه سیکل ترکیبی بیان داشت: با توجه به گذشت بیش از 20 سال از فعالیت واحدهای بخاری سیکل ترکیبی شهید رجایی و عدم پشتیبانی شرکت سازنده دستگاه اینورتر نسبت به تعمیر و سرویس و نگهداری آن، تمامی اقدامات عیب یابی و تعمیر این تجهیزات از سوی کارشناسان این نیروگاه به انجام رسید.

دستگاه اینورتر، وظیفه تامین تغذیه صفحات نمایشگر در اتاق فرمان، تامین تغذیه مدارفرمان های نمونه گیرهای شیمی و … را بر عهده دارد.