دیدار مدیر عامل نیروگاه شهید رجایی با کارکنان امور مالی

سه‌شنبه 15 آذر 1401
بازدید: 135 بار

به مناسبت روز حسابداری، ابوالفضل موتابها مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی با کارکنان امور مالی این شرکت دیدارکرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی، هم زمان با روز حسابداری ابوالفضل موتابها مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی به همراه  معاون مالی و پشتیبانی و مدیردفترهیات مدیره،مدیرعامل وروابط عمومی این شرکت  با حضور در امور مالی ضمن عرض تبریک به کارکنان این حوزه  با یکایک کارکنان آن امور دیدارکرد.