متخصصان نیروگاه شهید رجایی قزوین با دستیابی به دانش ساخت شعله بین واحدهای گازی، گام دیگری در تامین تجهیزات نیروگاهی با تکیه بر ظرفیت های داخلی برداشتند.

 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، عمران بهرادفر مدیر امور تعمیرات ابزاردقیق نیروگاه سیکل ترکیبی با اشاره به تلاش متخصصان این نیروگاه در طراحی و ساخت دستگاه شعله بین واحدهای گازی گفت: ضرورت تامین تجهیزات حساس و مهم واحدهای سیزده گانه نیروگاه برای تداوم تولید برق پایدار و مطمئن و از سوی دیگر، اهمیت مقابله با اعمال تحریم ها از جانب برخی کشورها در فروش تجهیزات مورد نیاز  صنعت تولید برق حرارتی، متخصصان این نیروگاه را بر آن داشت تا در ادامه سیاست بهره مندی از ظرفیت های بومی، اقدام به طراحی و بازسازی شعله بین واحدهای گازی نمایند.

 بهرادفر بیان داشت: شعله بین ها از  تجهیزات ابزاردقیقی هستند که وجود آن ها برای بهره برداری از واحدهای گازی نقش اساسی دارد.

 وی افزود: برای دریافت گزارش عملکرد این واحدها، تعداد 4 تجهیز شعله بین بر روی محفظه احتراق واحدهای این نیروگاه نصب شده است. عملکرد این تجهیزات هم بدین گونه است که در صورت رویت اشعه ماورای بنفش حاصل از احتراق در توربین، با ارسال پالس های الکتریکی، وجود شعله یا همان احتراق را گزارش می کنند که حاصل آن، تداوم فعالیت توربین گازی و ادامه تولید برق در این واحدها است و در مقابل و تحت شرایطی، در صورت عدم رویت اشعه ماورای بنفش، واحد گازی برای جلوگیری از آسیب به آن، با بسته شدن مسیر سوخت، از مدار تولید خارج می شود.

 مدیر امور تعمیرات ابزاردقیق نیروگاه سیکل ترکیبی در ادامه با اشاره به علت بازسازی تجهیز شعله بین در این نیروگاه  بیان داشت: مجاورت تجهیز شعله بین با حرارت بالا، از علل اصلی آسیب به این تجهیزات است. از سویی انحصاری بودن طراحی و ساخت آن ها از سوی برخی کشورها و اعمال تحریم ها که مانع از تامین این تجهیزات می شود، موجب شد تا کارشناسان این نیروگاه با بهره مندی از تجربه و دانش خود و با تکیه بر ظرفیت های داخل، این تجهیزات را به گونه ای طراحی و بازسازی نمایند که حرارت محفظه احتراق، کمترین اثر تخریبی بر روی شعله بین های جدید بگذارد.

 با ساخت شعله بین ها بر اساس ظرفیت های داخلی و مبتنی بر دانش و تجربه بومی، علاوه بر تامین به موقع این تجهیزات و عدم محدودیت ناشی از کسری آن ها، هزینه ساخت این شعله بین ها نسبت به مشابه خارجی، بسیار کمتر بوده که حاصل آن، عدم خروج ارز از کشور خواهد بود.