خروج واحد شماره 3گازی سیکل ترکیبی از مدار تولید

واحد شماره 3 گازی  سیکل ترکیبی  نیروگاه شهید رجایی برای انجام تعمیرات بازدید 🔹محفظه احتراق  از شبکه سراسری تولید، خارج شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، بهمن غنوی معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی در تشریح این خبر گفت: مطابق  با برنامه های  زمانبندی پیش بینی شده، واحد شماره 3 گازی سیکل ترکیبی برای انجام تعمیرات بازدید محفظه احتراق ، از مدار تولید برق خارج شد.

غنوی افزود: در این دوره از برنامه های تعمیراتی که به منظور کسب آمادگی تولید برق در پیک تابستان انجام می شود، بازديد محفظه احتراق، رفع نشتی در داخل کوپه لود،  انجام تست های غیر مخرب NDT، بازدیدوتعویض نازل های سیستم فاگ، بازدید کوپلینگ های تورک کنورتر،تعویض  آی پی اواپراتورهای بویلر، بازدید لوله های بویلرودر صورت نیاز تعمیر وبازسازی آنها بخشی ازاقداماتی است که ازسوی متخصصان امورتعمیرات مکانیک نیروگاه به انجام می رسد.

بهمن غنوی در خصوص فعالیت های حوزه ابزاردقیق تصریح کرد:همچنین  کالیبراسیون نهایی رشیو والوها، تست و کالیبراسیون سیستم گایدون،تست نرم افزارهای رایانه ها، تست وکالیبراسون سوئیچ های فشاری، تست وکالیبراسون نشان دهنده ها و تست انواع  تجهیزات ابزاردقیقی  از سوی متخصصان تعمیرات نیروگاه سیکل ترکیبی انجام می شود.

معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی، در ادامه بیان داشت: در حوزه الکتریک هم  توسط متخصصان نیروگاه، بازدید و سرویس ایرکاندیشن سوئیچ گیر ماژول، بازدید رله های ژنراتور، تست رله های ترانس اصلی، بازدید الکتروموتورها، سرویس الکتروموتور تورک اجاستر و انجام انواع تست های الکتریکی بر روی تجهیزات واحد انجام خواهد شد.

تعمیرات بازدید دوره ای واحد شماره 3گازی  سیکل ترکیبی، به مدت 15 روز و از سوی کارکنان تعمیرات مکانیک، الکتریک و ابزار دقیق این نیروگاه به منظور افزایش آمادگی واحدهای سیزده گانه برای عبور موفقیت آمیز از پیک مصرف تابستان به انجام خواهد رسید.