واحد 250 مگاواتی شماره 2 بخاری نیروگاه شهید رجایی برای انجام تعمیرات بازدید دوره ‏ای از شبکه سراسری تولیدبرق، خارج شد.‏

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حسن آزادمرد مدیر امور ‏تعمیرات مکانیک بویلر ، تاسیسات و کارگاه در تشریح این خبر اظهارداشت: طبق برنامه زمانبندی ‏پیش بینی شده، آخرین فعالیت تعمیراتی واحدهای این نیروگاه از 17 برنامه تعریف شده، تعمیرات ‏بازدید دوره ای واحد شماره 2 بخاری این نیروگاه است که با خروج این واحد از مدار تولید، آغاز ‏شد.‏
آزادمرد تصریح کرد : در این دوره از برنامه های تعمیراتی که به منظور کسب آمادگی تولید برق ‏در پیک تابستان انجام می شود، بازدید از فن ها و پمپ های الکتروموتور های 6/6کیلو ولت، ‏بازدید دوره ای مشعل ها، بازدید لوله های فشار بالا، بازدید دوره ای فیلترها، دمونتاژ، تست و مونتاژ ‏والوهای بای پاس و سایر بخشی از اقداماتی است که از سوی متخصصان امور تعمیرات مکانیک ‏نیروگاه به انجام می رسد.‏
وی گفت: کالیبراسیون های فشار درام وسطح درام ،کالیبراسیون آنالایزرهای جدید، بازدید و ‏سرویس تمامی پانل های کنترل و منابع تغذیه، بازدید و کالیبراسیون و تنظیم ترانسمیتر ها و همچنین ‏تست و تنظیم سیستم اطفای حریق و انجام تست های مربوطه برروی انواع تجهیزات ابزاردقیقی نیز ‏از سوی متخصصان امور ابزاردقیق انجام خواهد شد.‏
وی بیان داشت: در حوزه الکتریک هم متخصصان نیروگاه، اقدام به بازدید و سرویس ژنراتور ‏سیستم تحریک، تست رله های حفاظتی ژنراتور وترانس ها و بریکرهای 400ولت، بازدید و ‏سرویس بریکرهای سوئیچگیر 6.6کیلو ولت، بازدید و سرویس ژنراتور و سیستم ‏تحریک، تست رله های حفاظتی و بازدید وتعویض زغال های الکتروموتور ها وانجام تست های ‏مربوطه بر روی تمامی تجهیزات الکتریکی از اقداماتی است که در این دوره از برنامه های تعمیراتی ‏از سوی متخصصان این امور انجام می شود.‏
تعمیرات بازدید دوره ای واحد شماره 2 بخاری، به مدت 10 روز و از سوی کارکنان تعمیرات این ‏نیروگاه به منظور افزایش آمادگی تولید واحدهای سیزده گانه به انجام خواهد رسید تا خللی در ‏شبکه سراسری صورت نگیرد.‏
‏ نیروگاه شهیدرجایی با ظرفیت نامی 2042 مگاوات،کمک بسزایی برای تامین برق پایدار در پیک ‏تابستان است.‏