خروج واحد شماره 3 بخاری نیروگاه شهیدرجایی از مدار تولید برق

یکشنبه 27 آذر 1401
بازدید: 87 بار

واحد شماره 3 بخاری نیروگاه شهید رجایی به ظرفیت250 مگاوات به منظور تعمیر سیستم GAH از مدار تولید برق خارج شد .

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، واحد شماره3 بخاری این نیروگاه به ظرفیت 250مگاوات جهت تعمیر سیستم GAH، از مدار تولید برق خارج شد تا پس از رفع اشکال از سوی متخصصان حوزه تعمیرات، در کمترین زمان به شبکه سراسری بازگردد.
️هم اکنون 4 واحد بخاری و گازی این نیروگاه در دست تعمیرات است که بر اساس برنامه تدوینی و در مجموع تا پایان اردیبهشت سال آینده، تعداد 17 برنامه تعمیراتی به انجام خواهد رسید.