واحد شماره 3 بخاری نیروگاه شهید رجایی قزوین به ظرفیت 250 مگاوات برای انجام تعمیرات بازدید دوره ای از شبکه سراسری تولیدبرق، خارج شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حبیب شریفی مدیر نیروگاه بخار گفت: طبق برنامه زمانبندی پیش بینی شده، واحد شماره سه  بخاری این نیروگاه به عنوان اولین  واحد در این فصل از تعمیرات واحدهای سیزده گانه، از شبکه سراسری  تولید برق خارج شد تا تحت تعمیرات بازدید دوره ای قرار گیرد.

شریفی افزود: در این دوره از تعمیرات که به منظور کسب آمادگی واحد شماره 3 بخاری برای تولید برق در پیک تابستان 1402 انجام می شود، بازدید از فن ها و الکتروموتور های 6/6کیلو ولت، تست نشتي لوله هاي فاينال رهيت و بازدید از بسکت های ایر هیتر، بازدید لوله های فشار بالا، بازدید از پمپ ها و الکتروموتورهای 6/6کیلو ولت، به عنوان بخشی از اقداماتی است که از سوی متخصصان امور تعمیرات مکانیک این نیروگاه به انجام می رسد.

حبیب شریفی در ادامه بیان داشت: در حوزه الکتریک و ابزاردقیق هم متخصصان تعمیرات نیروگاه، بازدید و سرویس بریکرهای 400 ولت، بازدید و سرویس ژنراتور سیستم تحریک، تست رله های حفاظتی، تست و تنظیم ترانسمیترهای دبی، بازدید و کالیبراسیون آنالایزرهای جدید،کالیبراسیون وتنظیم ترانسمیترها، همچنین تست و تنظیم ترانس های سیستم اطفای حریق و انجام تست های مربوطه را برروی انواع تجهیزات الکتریکی و ابزاردقیقی انجام خواهند داد.

 تعمیرات بازدید دوره ای واحد شماره سه بخاری، به مدت 30 روز و از سوی کارکنان تعمیرات این نیروگاه به منظور افزایش آمادگی واحدهای سیزده گانه به انجام خواهد رسید.