مدیرعامل وکارکنان نیروگاه شهید رجایی در راهپیمایی روزقدس، حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، مدیرعامل، مدیران و کارکنان نیروگاه با لباس متحد الشکل و با دردست داشتن پلاکاردها و دست نوشته هایی با مضامین برائت از استکبار جهانی و اعلام انزجار از رفتار ظالمانه رژیم اشغالگر قدس، همگام با مردم ایران و جهان اسلام به دفاع از مردم مظلوم فلسطین پرداختند.

️بنا به این گزارش، طی فراخوان روابط عمومی نیروگاه برای حضور در راهپیمایی حمایت از مردم فلسطین، تعداد کثیری از کارکنان این شرکت، پس از اعلام آمادگی حضور، در شهرستان آبیک به جمع راهپیمایان پیوسته و علیه رفتار نژادپرستانه رژیم اشغالگر قدس و استکبار جهانی شعار دادند.