جلسه پرسش وپاسخ باحضور مدیرعامل نیروگاه درمحل آمفی تاتر نیروگاه برگزار گردید.

به گزارش دفترروابط عمومی ،  جلسه ی پرسش وپاسخی درخصوص مشاغل سخت وزیان آور باحضور مدیریت عامل درمورخ 24 دی ماه 1392 درمحل آمفی تاتر نیروگاه شهیدرجایی برگزار گردید.