کانون بازنشستگان صنعت آب و برق شهرستان آبیک به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس کانون، با حضور بازنشستگان در نیروگاه شهید رجایی تشکیل جلسه داد.

به گزارش«روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی» جلسه ی مجمع عمومی کانون بازنشستگان صنعت آب و برق شهرستان آبیک با حضور نماینده ی فرمانداری شهرستان آبیک، اعضای هیات انتقالی و بازنشستگان این صنعت و با دستور  جلسه ی انتخاب اعضای هیات مدیره، اعضای علی البدل هیات مدیره و بازرس کانون در نیروگاه تشکیل جلسه داد.
گفتنی است در این جلسه،11 نفر از بازنشستگان، به عنوان داوطلب شرکت در انتخابات معرفی شدند که پس از انجام رای گیری و بررسی نتایج، پنج نفر به عنوان اعضای اصلی، دو نفر اعضای علی البدل و یک نفر به عنوان بازرس کانون بازنشستگان صنعت آب و برق شهرستان آبیک انتخاب شدند.
نتایج انتخابات کانون بازنشستگان صنعت آب و برق شهرستان آبیک
اعضای اصلی هیات مدیره: «سید جلال حسنی صفت، محمد علی شریفی، سیاوش  تقی زاده، سید عیسی هاشمی و جبار اطمینان»
اعضای علی البدل هیات مدیره: «سلمان علیزاده و ناصر پرچمی»
بازرس کانون: بیژن خواجه وند