بیش از 7 میلیارد کیلووات ساعت انرژی خالص در هفت ماهه سال جاری از سوی واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی، تولید و به شبکه سراسری ارسال شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ابوالفضل موتابها مدیرعامل این شرکت، در خصوص میزان تولید انرژی  الکتریکی در هفت ماهه امسال گفت: در هفت ماهه اول امسال ، 7 میلیارد و 580میلیون و 410 هزار کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی خالص از سوی واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه ، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی افزود: از این میزان انرژی، 4 میلیارد و 5 میلیون و 51 هزار کیلووات ساعت انرژی از سوی واحدهای 250 مگاواتی نیروگاه بخار  و همچنین 3  میلیارد و 575 میلیون و 359 هزار کیلووات ساعت انرژی از سوی واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی، تولید شده است.

ابوالفضل موتابها در پایان گفت: این میزان انرژی تولیدی در واحدهای سیزده گانه، با رشد 3/0درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته تولید شده است.

گفتنی است نیروگاه شهید رجایی در پیک تابستان 1401 در تولید پایدار انرژی الکتریکی پیشتاز بوده است.