بیش از 6 میلیارد و 600 میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در 6 ماهه امسال از سوی واحدهای نیروگاه شهید رجایی، تولید و به شبکه سراسری تحویل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ابوالفضل موتابها مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی گفت : از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه، 6 میلیارد و 634 میلیون و 922 هزار کیلووات ساعت انرژی الکتریکی خالص در واحدهای سیزده گانه نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

موتابها افزود: از این میزان انرژی تولیدی،3 میلیارد و 117  میلیون و 563 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای   نه گانه نیروگاه سیکل ترکیبی و3 میلیارد و 517 میلیون و 359 هزار کیلووات ساعت انرژی در چهار واحد250 مگاواتی این نیروگاه تولید شده است.

ابوالفضل موتابها بیان داشت: نیروگاه شهید رجایی متشکل از سیزده واحد بخاری و سیکل ترکیبی است که به عنوان یکی از بزرگترین نیروگاه های شمال کشور با تولید حداکثری انرژی در تابستان  1401نقش بسزایی در پایداری  شبکه برق سراسری و تامین برق استان دارد .