فرآیند راه اندازی واحد شماره ۶ گازی سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی از سوی خبرنگار و عکاس خبرگزاری ایلنا و تیتر قزوین به تصویر کشیده شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، خبرنگار خبرگزاری ایلنا و تیتر قزوین با حضور در نیروگاه شهید رجایی و با انجام مصاحبه با مدیر عامل و مدیران این شرکت، گزارشی از فرآیند تولید برق و تعمیرات واحدهای این نیروگاه تهیه نمود.

همچنین تصویر بردار خبرگزاری ایلنا و تیتر قزوین برای تهیه فیلم و تصویر، در واحد شماره ۶ گازی سیکل ترکیبی و اتاق فرمان نیروگاه سیکل ترکیبی حضور یافته و از فرآیند تعمیرات و راه اندازی این واحد که با تلاش متخصصان نیروگاه شهید رجایی به پایان رسید را جهت معرفی بیشتر به همشهریان برای رعایت الگوی مصرف بهینه انرژی به تصویر کشید.