تهیه گزارش خبرگزاری ایلنا وتیتر قزوین از واحدهای نیروگاه شهید رجایی

یکشنبه 11 دی 1401
بازدید: 110 بار

️فرآیند تعمیراتی در واحد های سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی از سوی خبرنگاران و عکاسان خبرگزاری ایلنا و تیتر قزوین به تصویر کشیده شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، خبرنگاران خبرگزاری ایلنا وتیتر قزوین با حضور در نیروگاه شهید رجایی و با انجام مصاحبه با مدیرعامل و مدیران این شرکت، گزارشی از فرآیند تولید برق و تعمیرات واحد های این نیروگاه تهیه نمودند .
️همچنین تصویر برداران خبرگزاری ایلنا و تیتر قزوین برای تهیه فیلم و تصویر، در واحد  شماره 6گازی سیکل ترکیبی و  همچنین واحد شماره ۲ نیروگاه بخار  حضور یافته و از فرایند تعمیرات و بهره برداری  در واحدهای  بخاری و گازی  نیروگاه شهید رجایی جهت معرفی  بیشتر  به همشهریان برای رعایت الگوی مصرف بهینه انرژی به تصویر کشیدند.